ปปส.ภาค 1 พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนร่วมสร้างการรับรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Last updated: 4 เม.ย 2562  |  2739 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปปส.ภาค 1 พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนร่วมสร้างการรับรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนร่วมสร้างการรับรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมเป็นกลไกสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด

          วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสงวนศักดิ์ ศรีวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 (ปปส.ภาค 1) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปปส.ภาค 1 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ ปปส.ภาค 1 ระหว่างภาครัฐและสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงาน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับสื่อมวลชน โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมกันประสานการทำงาน ให้เกิดเป็นเครือข่ายสื่อมวลชน รวมไปถึงเพื่อให้สื่อมวลชนได้เข้าใจยุทธศาสตร์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปปส.ภาค 1 ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี และสิงห์บุรี

เครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี

 

          ทั้งนี้จังหวัดนนทบุรี มีผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จำนวน 7 คน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562  เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด พร้อมเป็นกลไกสำคัญที่จะอธิบายนโยบายและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เห็นภาพการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ พึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดกับรัฐบาล อันส่งผลให้เกิดการสนับสนุนดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางประชารัฐได้ต่อไป

 

นายชัชวาล บุญเก็บทอง ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ ปปส. ภาค 1

 

เครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี

 

เครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Powered by MakeWebEasy.com