ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกำจัดผักตบชวาในคลองบางใหญ่

Last updated: 2019-03-27  |  914 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกำจัดผักตบชวาในคลองบางใหญ่

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กำจัดผักตบชวาในคลองบางใหญ่ ณ บริเวณวัดเอนกดิษฐาราม ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดเอนกดิษฐาราม ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กำจัดผักตบชวาในคลองบางใหญ่ ณ บริเวณวัดเอนกดิษฐาราม โดยในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้มี ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

คลองบางใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างคลองอ้อมนนท์ และคลองนราภิรมย์ ซึ่งคลองบางใหญ่ใช้เป็นทางสัญจรที่สำคัญทางน้ำแห่งหนึ่ง และสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรณีเกิดฝนตกหนัก แต่สภาพปัญหาสำคัญของคลองบางใหญ่ คือ การระบายน้ำที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีอุปสรรคกีดขวางการไหลของน้ำ เช่น ผักตบชวา วัชพืชและต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นหนาแน่นเป็นช่วงๆ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีปริมาณผักตบชวาอยู่อย่างหนาแน่นในคลองบางใหญ่ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางใหญ่ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ผักตบชวาประมาณ 30,000 ตารางเมตร (คิดเป็นปริมาณประมาณ 1,500 ตัน) ดังนั้น กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนจะเข้ามาร่วมดำเนินการกำจัดผักตบชวาอันถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ และในขณะเดียวกันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ

Powered by MakeWebEasy.com