เที่ยวงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” จังหวัดนนทบุรี วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562

Last updated: 27 มี.ค. 2562  |  3084 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เที่ยวงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” จังหวัดนนทบุรี วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 (4 วัน 4 คืน) ณ บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก และวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานวัฒนธรรมอันหลากหลาย และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี


ตลอดจนส่งเสริมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพิ่มรายได้กับท้องถิ่น ซึ่งผู้เข้าร่วมการจัดงานดังกล่าวจะได้พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน เช่น  ขบวนแห่ชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รวบรวมอัตลักษณ์ของชาวนนท์กว่า 9 ขบวน ชมนิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงสานุวงศ์ การแสดงสุดยอดศิลปะวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง  การประกวดรีวิวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ และการประกวดวงกลองยาว เยี่ยมชมลานวัฒนธรรม การแสดงลิเก และถ่ายภาพคู่กับอุโมงค์ไฟสวยงาม


นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธหมู่บ้านวัฒนธรรมซึ่งรวบรวม และจำลองวิถีชีวิตของชาวนนทบุรีในอดีต บูธชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียง บูธสภาวัฒนธรรม 6 อำเภอ บูธกลุ่มชาติพันธุ์ 3 กลุ่ม อีกทั้งมีกิจกรรมล่องเรือ กินลม ชมสะพาน ที่ไม่ควรพลาด จัดในวันที่ 29 มีนาคม 2562 และ 1 เมษายน 2562 โดยเรือท่องเที่ยวรอบแรก เวลา 17.00 น. รับนักท่องเที่ยว 100 คน จากท่าเรือปากเกร็ด ล่องผ่านสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ มายังอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก และรอบสุดท้ายออกจาก อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก กลับไปยังท่าเรือปากเกร็ด เวลา 20.30 น.


กิจกรรม Maha Chesadabodindranusorn Bridge Night Run @ Nonthaburi” ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 18.30 น. Start/Finish อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกบริเวณริมน้ำศาลาจัตุรมุข ระยะทาง 7.4 กิโลเมตร


และกิจกรรม “วันเดียวเที่ยวเมืองนนท์” ONE DAY TRIP ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ล่องเรือบนแม่น้ำเจ้าพระยาสัมผัสเสน่ห์เมืองนนทบุรี ชมทิวทัศน์อันสวยงามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ชมวิถีชีวิตชาวเกาะเกร็ด ตกเย็นเที่ยวชมงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฏาบดินทร์ รับจำนวนจำกัด เพียง 400 ท่าน

ในการนี้ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร นำโดย นางสาวจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้นำสื่อมวลชนร่วมล่องเรือเพื่อถ่ายภาพทำข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามริมน้ำสองฝั่งเจ้าพระยา เช่น วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามสำคัญในรัชกาลที่ 3 และใกล้นิวาสสถานของพระอัยกาและพระอัยกีฝ่ายพระราชมารดาเจ้าจอมมารดาเรียม อันเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในการสร้างเป็นพระอารามหลวง โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันเป็นพระราชนิยมผสมผสานแบบจีน


“พระพุทธมหาโลกาภินันทฏิมา” พระประธานในพระอุโบสถที่ทรงรับสั่งให้นำทองแดงที่พบจาก อำเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา มาหล่อเป็นพระพุทธรูปองค์นี้ โดยมีพุทธลักษณะงดงามตามแบบแผนของพระองค์ ซึ่งมาถึงในรัชกาลที่ 4 ทรงเป็นธุระในการสร้างให้เสร็จ ยังมี “พระพุทธรูปศิลาขาว” ที่อยู่ภายในพระวิหารบรรยากาศภายนอกสบายตาร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ และชมไฟประดับสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ยามค่ำคืน

พร้อมเชิญชวนสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยว เดินทางมายังจังหวัดนนทบุรี ได้ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และมาร่วมงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 (4 วัน 4 คืน) ณ บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก และวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อันจะนำมาซึ่งการกระจายรายได้และปลุกกระแสความน่าสนใจให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดนนทบุรีเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

Powered by MakeWebEasy.com