อยากรู้ไหม ใคร....ปลูกกัญชาได้บ้าง??

Last updated: 26 มี.ค. 2562  |  1629 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อยากรู้ไหม ใคร....ปลูกกัญชาได้บ้าง??

ประเด็นการปลูกกัญชากำลังเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงประชาชนทั่ว ๆ ไปว่าใครสามารถปลูกกัญชาได้บ้าง วันนี้ทาง อย. มีคำตอบ

          ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดว่า 5 ปีแรก หลังจากที่กฎหมายบังคับใช้ ผู้ที่สามารถปลูกกัญชาได้ ได้แก่

1. หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ และเกษตรกรรมเพื่อทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม

2. บุคคลต่อไปนี้ ซึ่งต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

2.1  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์

2.2 ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจสังคม สหกรณ์การเกษตร ซึ่งดำเนินการภายใต้หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา

2.3 ผู้ขออนุญาตอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

          โดยทั้งนี้การดำเนินการทุกอย่างต้องได้รับใบอนุญาตจาก อย. ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถ โทร สายด่วน อย. 1556 กด 3 ในวัน และเวลาราชการ


Powered by MakeWebEasy.com