กกต.ชี้แจงการจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชฯล่าช้า

Last updated: 2019-03-26  |  1565 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กกต.ชี้แจงการจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชฯล่าช้า

กกต. พิจารณากรณีซองใส่บัตรเลือกตั้งของการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ถึงล่าช้ากว่ากำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณากรณีถุงเมล์การทูตที่บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 5/2) ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ มาไม่ทันการคัดแยกและไม่ทันการจัดส่งไปยังสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง จึงมีมติว่า บัตรเลือกตั้งดังกล่าวไม่สามารถนำมานับเป็นคะแนนได้ เพราะการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในแต่ละเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการนับคะแนนได้ดำเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว และได้มีการประกาศผลการนับคะแนนแล้วด้วย พร้อมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นละรายงานผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาภายใน 7 วัน

Powered by MakeWebEasy.com