กกต.ชี้แจงกรณีระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ รายงานคะแนนคลาดเคลื่อน

Last updated: 26 มี.ค. 2562  |  1151 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กกต.ชี้แจงกรณีระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ รายงานคะแนนคลาดเคลื่อน

ตามที่มีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปรากฎทางสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนมากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง นั้น

          วันที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงว่าข้อมูลที่ปรากฎเป็นข่าว เป็นข้อมูลที่อยู่ในขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ จากบางหน่วยเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นข้อมูลที่ยังไม่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกหน่วยเลือกตั้ง ประกอบกับระบบการรายงานผลในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดความขัดข้องทางเทคนิคทำให้ข้อมูลที่รายงานออกไปเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจพบแล้ว จึงดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในทันที ทั้งนี้ การรายงานผลการนับคะแนนที่ดำเนินการครบถ้วนทุกหน่วยเลือกตั้งในขั้นสุดท้ายเป็นข้อมูลจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครผู้ใด ที่ถูกต้องตรงกันแล้ว อนึ่ง ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสามารถตรวจสอบการรายงานผลการลงคะแนนอย่างเป็นทางการที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อีกครั้งหนึ่งในภายหลัง

Powered by MakeWebEasy.com