กกต.ชี้แจงพบสายรัดหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารในถังขยะ

Last updated: 26 มี.ค. 2562  |  1304 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กกต.ชี้แจงพบสายรัดหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารในถังขยะ

ตามที่มีภาพปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีเอกสารป้ายปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. 5/1) และสายรัดหีบบัตรเลือกตั้งปรากฎอยู่ในถังขยะปั๊มน้ำมันทองมี จังหวัดชุมพร นั้น

          วันที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบแล้วพบว่าวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นของหน่วยเลือกตั้งที่ 16 เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานการรับบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ก่อนวันเลือกตั้ง และเมื่อถึงวันเลือกตั้งก่อนเวลา 8.00 น. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะทำการเปิดช่องใส่บัตรและตัดสายรัด เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง นำบัตรเลือกตั้งเพื่อนำมาใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยผลจากการตรวจสอบ ปรากฎว่าภายหลังจากการนำส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 20.00 น. และเดินทางกลับแล้ว เมื่อไปถึงปั๊มน้ำมันเวลาประมาณ 20.20 น. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนหนึ่งได้เปิดกระเป๋าเป้พบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเหลือตกค้างอยู่ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนดังกล่าวเห็นว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้จากการดำเนินงานแล้ว จึงได้นำไปทิ้งในถังขยะ

          การดำเนินการดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นขั้นตอนทางธุรการก่อนการลงคะแนน จึงไม่ได้มีผลกระทบต่อการลงคะแนนที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวควรจะนำส่งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งพร้อมกับหีบบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว การนำไปทิ้งไว้ในที่สาธารณะจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งให้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ตักเตือนการปฏิบัติงานของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Powered by MakeWebEasy.com