กกต.ชี้แจงกรณี กปน.เปิดหีบบัตรนับคะแนนนอกหน่วยเลือกตั้ง

Last updated: 26 มี.ค. 2562  |  1191 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กกต.ชี้แจงกรณี กปน.เปิดหีบบัตรนับคะแนนนอกหน่วยเลือกตั้ง

กกต.ชี้แจงกรณี กปน.เปิดหีบบัตรนับคะแนนนอกหน่วยเลือกตั้ง

          วันที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว พบว่ารูปภาพดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งแล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ 19.45 น. หลังจากนั้นได้เดินทางออกจากหน่วยเลือกตั้งเพื่อนำหีบบัตรเลือกตั้ง แบบรายงานประจำหน่วยเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์นำส่งให้กับ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดรับหีบบัตรเลือกตั้ง แบบรายงานประจำหน่วยเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ของทุกหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 239 หน่วย

          ตามรูปภาพที่ปรากฎนั้น เป็นเหตุการณ์ในขณะที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหน่วยดังกล่าว ได้เดินทางมาถึงที่ตรวจรับในเวลาประมาณ 20.30 น. ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งที่เดินทางมาถึงก่อนหน้าจำนวนหนึ่ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวจึงรอลำดับการตรวจสอบและส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง แบบรายงานประจำหน่วยเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์อยู่ในบริเวณหน้าหอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และในระหว่างรอนั้นได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของแบบรายงานประจำหน่วยเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งและมีหน้าที่ต้องเดินทางมาส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง แบบรายงานประจำหน่วยเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ดูแลรักษาความปลอดภัยการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งอยู่ร่วมกับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งด้วย ดังนั้น กรณีที่มีประเด็นข่าวว่ามีการแกะหีบบัตรออกมานั่งนับและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมเข้มระวังคนแอบถ่ายภาพนั้น จึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

          อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีร้องคัดค้านต่อประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กกต. ก็พร้อมที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรมต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com