กกต.เปิดรับฟังความเห็น 3 รูปแบบ แบ่ง 6 เขตเลือกตั้งส.ส.นนทบุรี

Last updated: 6 ต.ค. 2561  |  1677 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กกต.เปิดรับฟังความเห็น 3 รูปแบบ แบ่ง 6 เขตเลือกตั้งส.ส.นนทบุรี

จังหวัดนนทบุรีประกาศเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 รูปแบบรับฟังความคิดเห็นประชาชน

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ร.ต.อ.หญิง วฤนธร ตั้งตฤษณกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต โดยจังหวัดนนทบุรี มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 6 คน 6 เขตเลือกตั้ง ลดลง 1 คน 1 เขต จากเดิมที่มี 7 คน 7 เขตเลือกตั้ง สำนักงานกกต.จังหวัดนนทบุรี จึงได้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.นนทบุรีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด 3 รูปแบบจนถึงวันที่ 13 ตุลาคมนี้ โดยการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.3 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลบางกระสอ และตำบลบางเขน อำเภอปากเกร็ด เฉพาะตำบลบางพลับ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลท่าอิฐ และตำบลเกาะเกร็ด

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางกร่าง ตำบลบางไผ่ ตำบลบางรักน้อย ตำบลไทรม้า ตำบลบางศรีเมือง

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอบางกรวย ตำบลบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางสีทอง ตำบลบางขนุน ตำบลบางขุนกอง ตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบลบางคูเวียง ตำบลปลายบาง และตำบลศาลากลาง อำเภอบางใหญ่ เฉพาะตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางแม่นาง และตำบลบางใหญ่

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอปากเกร็ด เฉพาะตำบลคลองข่อย ตำบลบางตะไนย์ ตำบลบางพูด ตำบลคลองพระอุดม ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางตลาด ตำบลปากเกร็ด และตำบลคลองเกลือ

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอบางบัวทอง เฉพาะตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย ตำบลบางรักใหญ่ และตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางใหญ่ เฉพาะตำบลบางเลน ตำบลบางม่วง และตำบลเสาธงหิน

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอไทรน้อย ตำบลขุนศรี ตำบลคลองขวาง ตำบลทวีวัฒนา ตำบลไทรน้อย ตำบลไทรใหญ่ ตำบลราษฎร์นิยม และตำบลหนองเพรางาย อำเภอบางบัวทอง เฉพาะตำบลลำโพ ตำบลละหาร ตำบลบางบัวทอง และตำบลบางคูรัด

รูปแบบที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลบางกระสอ
ตำบลบางรักน้อย และตำบลไทรม้า อำเภอปากเกร็ด เฉพาะตำบลบางพลับ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลท่าอิฐ และตำบลเกาะเกร็ด
 
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลบางเขน ตำบลตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางกร่าง ตำบลบางไผ่ และตำบลบางศรีเมือง

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอบางกรวย ตำบลบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางสีทอง ตำบลบางขนุน ตำบลบางขุนกอง ตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบลบางคูเวียง ตำบลปลายบาง และตำบลศาลากลาง ๓.๒อำเภอบางใหญ่ เฉพาะตำบลบางแม่นาง ตำบลบางใหญ่ และตำบลบางม่วง

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอปากเกร็ด เฉพาะตำบลคลองข่อย ตำบลบางตะไนย์ ตำบลบางพูด ตำบลคลองพระอุดม ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางตลาด ตำบลปากเกร็ด และตำบลคลองเกลือ

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอบางบัวทอง เฉพาะตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย ตำบลบางรักใหญ่ และตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางใหญ่ เฉพาะตำบลเสาธงหิน และตำบลบางเลน

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอไทรน้อย ตำบลขุนศรี ตำบลคลองขวาง ตำบลทวีวัฒนา ตำบลไทรน้อย ตำบลไทรใหญ่ ตำบลราษฎร์นิยม และตำบลหนองเพรางาย อำเภอบางบัวทอง เฉพาะตำบลลำโพ ตำบลละหาร ตำบลบางบัวทอง และตำบลบางคูรัด อำเภอบางใหญ่ เฉพาะตำบลบ้านใหม่

รูปแบบที่ 3

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลบางกระสอ
ตำบลบางรักน้อย และตำบลไทรม้า อำเภอปากเกร็ด เฉพาะตำบลเกาะเกร็ด และตำบลท่าอิฐ

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางกร่าง ตำบลบางไผ่ และตำบลบางศรีเมือง

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอบางกรวย ตำบลบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางสีทอง ตำบลบางขนุน ตำบลบางขุนกอง ตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบลบางคูเวียง ตำบลปลายบาง และตำบลศาลากลาง อำเภอบางใหญ่ เฉพาะตำบลบางแม่นาง ตำบลบางใหญ่ และตำบลบางม่วง

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอปากเกร็ด เฉพาะตำบลคลองข่อย ตำบลบางตะไนย์ ตำบลบางพูด ตำบลคลองพระอุดม ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางตลาด ตำบลปากเกร็ด และตำบลคลองเกลือ

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอบางบัวทอง เฉพาะตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย ตำบลบางรักใหญ่ และตำบลบางรักพัฒนา อำเภอปากเกร็ด เฉพาะตำบลบางพลับ และตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอบางใหญ่ เฉพาะตำบลเสาธงหิน และตำบลบางเลน

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอไทรน้อย ตำบลขุนศรี ตำบลคลองขวาง ตำบลทวีวัฒนา ตำบลไทรน้อย ตำบลไทรใหญ่ ตำบลราษฎร์นิยม และตำบลหนองเพรางาย อำเภอบางบัวทอง เฉพาะตำบลลำโพ ตำบลละหาร ตำบลบางบัวทอง และตำบลบางคูรัด อำเภอบางใหญ่ เฉพาะตำบลบ้านใหม่

Powered by MakeWebEasy.com