สุดฮือฮา!! ทุเรียนนนท์ในงาน Nonthaburi The King Of Durian 2018 แพงที่สุดในโลก ราคา 8 แสนบาท นำรายได้มอบเพื่อการกุศล

Last updated: 10 มิ.ย. 2561  |  827 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สุดฮือฮา!! ทุเรียนนนท์ในงาน Nonthaburi The King Of Durian 2018 แพงที่สุดในโลก ราคา 8 แสนบาท นำรายได้มอบเพื่อการกุศล

สุดฮือฮา!! ทุเรียนนนท์ในงาน Nonthaburi The King Of Durian 2018 แพงที่สุดในโลก ราคา 8 แสนบาท นำรายได้มอบเพื่อการกุศล

        วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประมูลทุเรียนนนท์ “Nonthaburi The King Of Durian 2018” เพื่อหารายได้มอบเป็นการกุศล โดยมีประชาชน พ่อค้า นักธุรกิจจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมในการประมูล “ทุเรียนนนท์” อย่างคับครั่ง ซึ่งการประมูลทุเรียนนนท์ในครั้งนี้มีทุเรียนจากสวนในจังหวัดนนทบุรีเข้าประมูลจำนวน 9 ลูก ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่มาดูการประมูลทุเรียนนนท์จำนวนมาก

ลูกแรกเป็นทุเรียนนนท์ พันธุ์หมอนทอง จากสวนนิพา อำเภอบางใหญ่ ดร.ชัยรัตน์ จำนงการ ประมูลไปในราคา 250,000 บาท


ลูกที่สองเป็นทุเรียนนนท์ พันธุ์หมอนทอง จากสวนอภิรัญญา อำเภอบางบัวทอง นายธนทัต ชวาลดิฐ ประธานสภาอุตสหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประมูลไปในราคา 180,000 บาท


ลูกที่สามทุเรียนนนท์ พันธุ์หมอนทอง จากสวนอภิรัญญา อำเภอบางบัวทอง นางสาวลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ ประมูลไป 160,000 บาท


ลูกที่สี่ ทุเรียนนนท์ พันธุ์หมอนทอง จากสวนป้าต้อยลุงหมู อำเภอบางบัวทอง ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประมูลไปในราคา 180,000 บาท


ลูกที่ห้า ทุเรียนนนท์ พันธุ์หมอนทอง จากสวนป้าต้อยลุงหมู อำเภอบางบัวทอง นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประมูลไปในราคา 180,000 บาท จากนั้นนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย ได้นำทุเรียนนนท์ มาประมูลอีกครั้ง นางจิตรา ธนาเดชากุล ประมูลไปในราคา 180,000 บาท และ นางจิตรา ธนาเดชากุล นำทุเรียนนนท์ มาทำการประมูลอีกครั้ง โดย นายเลิศมงคล วราเวนุชย์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนนทบุรี ประมูลไปในราคา 150,000 บาท


ลูกที่หก เป็นทุเรียนนนท์ พันธ์หมอนทอง จากสวนป้าต้อยลุงหมู อำเภอบางบัวทอง นางวราภรณ์ วจีไกรลาศ ประมูลไปในราคา 270,000 บาท


ลูกที่แปด เป็นทุเรียนนนท์ พันธ์ุก้านยาว จากสวนญัฐทิดา อำเภอบางใหญ่ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประมูลไปในราคา 200,000 บาท และ


ลูกที่เก้า จากสวนณัฐทิดา อำเภอบางใหญ่ ดร.ชัยรัตน์ จำนงการ ประมูลไปในราคา 800,000 บาท


        ซึ่งการประมูลทุเรียนนนทบุรีในครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับชาวสวนและรักษาพันธุกรรมทุเรียนนนทบุรีไว้ให้เป็นมรดกและเป็นวัฒนธรรมของชาวนนทบุรีต่อไปในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียวที่จะเป็นเสมือนปอดให้กับจังหวัดนนทบุรี ทำให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัย และยังเป็นการธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียง คุณภาพ และราคา ของทุเรียนนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและคงอยู่สืบต่อไป        

        ทั้งนี้ จะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความแข็งแกร่ง และตอบสนองตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศผลไม้ของโลก และที่สำคัญสร้างการมีส่วนร่วมดูแลสังคมตามแนวทางประชารัฐ สร้างความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน และช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคมต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com