Author Topic: ผงาดทิศทางข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.) ภาค ก  (Read 6 times)

May 20, 2017, 03:22:28 AM
Read 6 times

komgrit1989

 • Hero Member

 • Offline
 • *****

 • 21907
  • View Profile
verynice…หลักการข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.) ภาค ก และ ข


ฟรี! ไฟล์เสียง หรือ MP3แนวทางการสอบสัมภาษณ์

 • ด้วยความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ กระทรวงมหาดไทย
 • ความเป็นมาการก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย
 • แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด
 • แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(update)
 • แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew
 • แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 • แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ อ.ป.ท. พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ_พรบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น_พศ2542 new
 • แนวข้อสอบ_พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด_พศ_2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ+ถาม ตอบ พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539
 • แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น__พศ_2542 new
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539_ชุดที่_1_new
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล_พศ_2532และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2546
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 • แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 2559
 • แนวข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุป การเงิน การคลังท้องถิ่น(อปท)
 • สรุป_พระราชบัญญัติกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • การเขียนหนังสือราชการ
 • การคลังท้องถิ่น
 • การจัดเก็บรายได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • การจัดเก็บรายได้อื่น – กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • การบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร และ ประเภทภาษีอากร
 • คู่มือการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
 • ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ
 • ถาม-ตอบ การฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕
 • แนวข้อสอบงานสารบรรณ
 • แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด
 • แนวข้อสอบวิชาความละเอียดแม่นยำ ชุดที่ 1 จำนวน 56 ข้อ
 • แนวข้อสอบสำนักงานสมัยใหม่(สอบธุรการ)
 • แนวข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • รายได้ของเทศบาล
 • รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • สรุปการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ พร้อมวิธีการคำนวณภาษี
 • สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕
 • หลักบริหารงาน
 • แหล่งที่มาของรายได้ของ อปท.
 • อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>> ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>


 


แนวข้อสอบงานราชการ.net


เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


T. 094-9053222


line : bmw3222


email : sheet3222@gmail.com


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ 

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอปท

เครดิตบทความจาก : https://www.youtube.com/watch?v=wFGk6gKIHro

Tags :  แนวข้อสอบแม่นๆ, คู่มือติว